PAKIET: „EXCEL od początku” i „EXCEL ciąg dalszy” nagrania i materiały szkoleniowe

529,00 

Nagrania ze spotkań i webinarów, ćwiczenia xlsx, rozwiązania ćwiczeń samodzielnych, handouty PDF z 2 kursów: „MS Excel od początku” i „MS Excel ciąg dalszy” + GRATIS

Opis

Pakiet ten zawiera w sobie 2 kursy: MS Excel od początku i MS Excel ciąg dalszy. Jest on doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą się nauczyć Excela od początku po tabele przestawne i najczęściej wykorzystywane funkcje (np. WYSZUKAJ.PIONOWO).

Oba kursy stanowią spójną całość, a swoim programem pokrywają zagadnienia, które wystarczą Ci do poradzenia sobie z najczęstszymi problemami, jakie użytkownicy Excela spotykają w swojej pracy z nim. Będziesz wiedział „gdzie dzwoni” ;), a na rozmowie kwalifikacyjnej śmiało będziesz mógł powiedzieć, że znasz Excela na poziomie zaawansowanym!

Jak wyglądają szkolenia?

Składają się z modułów, dostępnych w formie nagrań wideo.

Każdy moduł składa się z:

 • wykładu wprowadzającego w dane zagadnienie,
 • ćwiczeń wspólnych ze mną,
 • quizów podsumowujących zagadnienia poruszane na szkoleniu,
 • zadania do samodzielnego wykonania,
 • rozwiązania tego zadania.

Zadania do samodzielnego wykonania pozwalają utrwalić omawiany materiał w myśl paradygmatu zadania odtwarzanego samodzielniektóry mówi o tym, że nauczymy się więcej, jeśli samodzielnie wykonamy zadania, których mamy się nauczyć :).

Co zawierają kursy?

Program szkolenia Excel od początku

Moduł 1: Organizacja danych

1. Organizacja danych w arkuszu

 • Typy danych w Excelu i szybkie sposoby ich wprowadzania
 • Cechy poprawnego zakresu danych
 • Sprawne poruszanie się po arkuszu
 • Blokowanie okienek

2. Operacje na danych

 • Kopiowanie, przenoszenie, edycja, usuwanie
 • Serie danych
 • Nawigacja po arkuszu i skoroszycie za pomocą skrótów klawiszowych

Moduł 2: Formatowanie danych, czyli ich aspekt wizualny

 • Czym jest format komórki?
 • Obramowanie i wypełnienie komórki, wyrównanie tekstu
 • Formatowanie wartości komórki: liczbowe, walutowe, daty i czasu, procentowe i  tekstowe
 • Dobre praktyki formatowania komórek i ich wartości (np. dlaczego nie scalamy komórek i jaka jest alternatywa?)
 • Triki ułatwiające i usprawniające formatowanie: malarz formatów, autowypełnianie, sposoby czyszczenia formatowania
 • Wstęp do formatowania warunkowego

Moduł 3: Formuły i funkcje + operacje na zakresach danych

 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Zasady tworzenia formuł
 • Operatory matematyczne i logiczne w formułach
 • Zasady i sposoby kopiowania formuł
 • Konsolidacja danych za pomocą formuł – pobieranie danych z innych arkuszy, a nawet plików
 • Budowa i zastosowanie funkcji na przykładzie funkcji SUMA
 • Funkcje matematyczne i statystyczne (np. MIN, MAX, ŚREDNIA)

Moduł 4: Wybrane funkcje i adresowanie, czyli blokowanie komórek

1. Wybrane funkcje wbudowane

 • Funkcja logiczna JEŻELI, bez której nie da się żyć
 • Najważniejsze funkcje tekstowe ( PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU)
 • Wybrane funkcje zaokrąglające ZAOKR, czyli dlaczego 4,33 ≠ 4,33?

2. Adresowanie, czyli blokowanie komórek

 • Po co blokujemy komórki?
 • Zasady adresowania
 • Szybkie blokowanie komórek
 • Metody ułatwiające ustalenie miejsca, gdzie wstawić znak $

Moduł 5: Wykresy i drukowanie arkuszy

1. Wykresy
 • Typy wykresów – który wykres wybrać?
 • Metody tworzenia wykresów
 • Dostosowywanie wykresu do własnych potrzeb – edycja wykresów

2. Drukowanie

 • Drukowanie dużych tabel danych
 • Wpasowywanie tabel w określoną liczbę stron
 • Numerowanie stron
 • Umieszczanie autotekstów oraz logotypu firmy na wydruku
 • Druk do PDF

Program szkolenia Excel ciąg dalszy

Moduł 1: Funkcje tekstowe, sumujące i zliczające

…czyli takie, które pomogą np. zdobyć dane potrzebne do wykresu czy funkcji logicznych

 • funkcje sumujące: SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW
 • funkcje zliczające: LICZ.JEŻELI i LICZ.WARUNKI
 • funkcje tekstowe (np.: USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LITERY.MAŁE)
 • operator tekstowy &
 • funkcje łączące teksty
 • rozdzielanie tekstów (np. imię i nazwisko do oddzielnych kolumn)

Moduł 2: Funkcje logiczne

…czyli tworzenie inteligentnych formuł i ich (wszechstronne) zastosowanie

 • funkcja JEŻELI
 • funkcje LUB i ORAZ, czyli jak przełożyć logikę „ludzką” na logikę „excelową”
 • Twój przyjaciel – kreator funkcji i jego udział w…
 • …zagnieżdżaniu funkcji (zobaczysz jakie to proste ;))
 • nowa funkcja logiczna: WARUNKI

Moduł 3: Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

…czyli królowa funkcji.

 • zasada działania
 • haczyki, mnóstwo haczyków…
 • 2 tryby działania: dokładne i przybliżone, czyli dlaczego wszyscy każą wpisywać zero w ostatnim argumencie?
 • jak WYSZUKAJ.PIONOWO może zastąpić wielokrotnie zagnieżdżone JEŻELI?
 • jak się pozbyć tego irytującego błędu #N/D?

Moduł 4: Formatowanie niestandardowe i kontrolowanie użytkownika

1. Tworzenie własnych formatów liczbowych

 • własne formaty dat
 • różny kolor tekstu w komórce, w zależności od jej wartości
 • czy komórka może wyświetlać tekst, a zawierać liczbę lub odwrotnie?
 • funkcja TEKST, czyli co zrobić, aby formuły „rozpoznawały format”?

2. Ochrona danych

 • chcesz otworzyć plik? Podaj hasło! Czyli ochrona pliku przed otwarciem
 • co zrobić, aby użytkownik nie mógł odkryć ukrytego arkusza?
 • zezwalanie na modyfikację tylko wybranych komórek w arkuszu
 • ukrywanie tajnych formuł

3. Sprawdzanie poprawności danych

 • wymuś na użytkowniku wprowadzanie tylko takich danych, jakich oczekujesz, np. poprawnej daty (nie ma to nic wspólnego z manipulacją ;))
 • znajdź wartości niepoprawnie wprowadzone, czyli zakreślanki w Excelu
 • listy rozwijane w komórce

Moduł 5: Tabele przestawne część 1.

 • obiekt tabela, jako źródło tabeli przestawnej
 • zasady i dobre praktyki tworzenia tradycyjnych tabel przestawnych
 • układ i style (kompaktowy, konspektu i tabelaryczny oraz ich wady i zalety)
 • funkcje używane do agregacji danych
 • formatowanie danych – niezbędny element raportowania
 • odświeżanie danych
 • filtrowanie
 • pole filtru raportu

Moduł 6. Tabele przestawne część 2.

 • sortowanie (wcale nie takie oczywiste…)
 • grupowanie danych, w tym dat
 • pokazywanie i ukrywanie szczegółów
 • bardziej skomplikowane układy tabel
 • pokazywanie wartości jako %, suma bieżąca (running total) i inne sposoby analizy danych
 • magia fragmentatorów
 • tworzenie dynamicznych wykresów